ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ದೇಶದ ಜನತೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರಿಂದ ಸುದ್ಧಿಗೋಷ್ಠಿ.

ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ದೇಶದ ಜನತೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರಿಂದ ಸುದ್ಧಿಗೋಷ್ಠಿ.

Posted by Arvind Limbavali on Thursday, May 23, 2019

Sharing is caring!