ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಟೈಮ್ಸ್ ನೌ ಚಾನೆಲ್ ಜೊತೆ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸಿದರು.