ಬೈರತಿ ಬಂಡೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾಲಾ ಮಾರುತಿ‌ ಕುಮಾರ್, ಆನಂದ್ ಬಿಳಿಶಿವಾಲೆ, ನಂಜೇಗೌಡ ಮತ್ತು‌ ಇತರ ನಾಯಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.