ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ್ ಲಿಂಬಾವಳಿ ರವರಿಂದ ಇಂದು ಸುದ್ಧಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ್ ಲಿಂಬಾವಳಿ

ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ್ ಲಿಂಬಾವಳಿ ರವರಿಂದ ಇಂದು ಸುದ್ಧಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

Posted by Arvind Limbavali on Wednesday, April 24, 2019

Sharing is caring!