ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ (social media) ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರಾ?
ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೆಂಟ್ ಆಗತ್ತ?

ಇಲ್ಲಿದೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ (social media) ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರಾ?ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೆಂಟ್ ಆಗತ್ತ?ಇಲ್ಲಿದೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ.

Posted by Arvind Limbavali on Monday, March 11, 2019

Sharing is caring!