ಇಂದು‌ ನಾನು‌ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿದ್ದಾಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಸ್ ಜಿಮ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ‌ ಜಿಮ್ ನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದೆ.