ನ್ಯೂ ಹಾರಿಜನ್‌ ಕಾಲೇಜಿನ ಎದುರಿನ ಒಳ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.