ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಾನ್ಯ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜೀ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಚ್.ಎ.ಎಲ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಆದರದಿಂದ‌ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು. ಇವರ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಭಾರತವನ್ನು ಖಂಡಿತ ಸಶಕ್ತ ಮತ್ತು ಸದೃಢವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತವೆ.