ವರ್ತೂರಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ.Inauguration of Karnataka Public School in Varthur.

Posted by Arvind Limbavali on Wednesday, July 3, 2019