ಕಾಡುಗೋಡಿ ವಾರ್ಡ್‌‌ನ ಚನ್ನಸಂದ್ರದ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಲೇಔಟ್‌ ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಶೀಘ್ರವೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.