ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್ ನ ಶಿಲ್ಪಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರ ಮನೆಯ ಎದುರಿನ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.