ಇಂದು ಮುಳ್ಳೂರಿನ ಶ್ರೀ‌ ರೇಣುಕಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗಿಯಾದೆ‌ ಹಾಗೂ‌ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದೆ.