ನಾನು ಕಾಡ ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣಗೊಂಡ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಗ್ರಾಮದ ವಿವಿಧ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ನಾಯಕರಾದ ಕೆ. ಗಣೇಶ್, ಧನಂಜಯ, ನಟರಾಜ್ ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಯಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.