ಇಂದು ನಾನು ಗುಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊಯ್ಲು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕೆ ಗಣೇಶ್, ನಟರಾಜ್ ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಯಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.