ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀ ಮೋದಿಜೀಯವರ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಬೃಹತ್‌ ಸಮಾವೇಶ.
#IsBaarNaMoPhirSe

ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀ ಮೋದಿಜೀಯವರ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಬೃಹತ್‌ ಸಮಾವೇಶ.#IsBaarNaMoPhirSe

Posted by Arvind Limbavali on Tuesday, April 9, 2019