ಜುಲೈ 6 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್‌ 11ರವರೆಗೆ ಸಂಘಟನಾ ಪರ್ವ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯತಾ ಅಭಿಯಾನ. ಮೊಬೈಲ್‌ನಿಂದ 8980808080 ಶುಲ್ಕರಹಿತ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರಾಗೋಣ.
ಬನ್ನಿ ಜೊತೆಯಾಗೋಣ ದೇಶ ಕಟ್ಟೋಣ.

ಜುಲೈ 6 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್‌ 11ರವರೆಗೆ ಸಂಘಟನಾ ಪರ್ವ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯತಾ ಅಭಿಯಾನ. ಮೊಬೈಲ್‌ನಿಂದ 8980808080 ಶುಲ್ಕರಹಿತ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರಾಗೋಣ.ಬನ್ನಿ ಜೊತೆಯಾಗೋಣ ದೇಶ ಕಟ್ಟೋಣ.

Posted by Arvind Limbavali on Saturday, July 6, 2019