ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟಿಸಿ, ಮಾನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾದ ದಿವಂಗತ ಅನಂತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ರವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಸ್ಮರಿಸೋಣ.