ದಾವಣಗೆರೆಯ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಂಬ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದೆ.