ದೊಡ್ಡನೆಕುಂದಿ ವಾರ್ಡ್ ನ ಧೋಬಿ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಶ್ವೇತಾ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್, ರಾಜಾ ರೆಡ್ಡಿ, ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಯಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.