ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್‌ ಶಾ ರವರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ
ಬೃಹತ್‌ ರೋಡ್‌ ಶೋ.

ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್‌ ಶಾ ರವರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್‌ ರೋಡ್‌ ಶೋ.

Posted by Arvind Limbavali on Tuesday, April 2, 2019