ಬಿಳೇಶಿವಾಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಇಂದು‌ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು‌ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭೂಮಿಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು ರೂ 60 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಬೇಗನೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.