ವರ್ತೂರು ಮಲಯಾಳಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು.
ಸ್ಥಳ: ವಾಹೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಕಾಚಮಾರನಹಳ್ಳಿ