ವರ್ತೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು 36 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ‌.