ಇಂದು ನಾನು ದೊಡ್ಡೇನಕುಂದಿ ವಾರ್ಡ್ ನ ವಿನಾಯಕ ಲೇಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭೂಮಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಶ್ವೇತಾ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.