ಶ್ರೀ ಭೂನೀಳಾಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಚನ್ನರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು.
ಸ್ಥಳ: ವರ್ತೂರು

Sharing is caring!