ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಸಂಸ್ಥಾನದವರು ವಿಎಸ್ಆರ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಯುಗಾದಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆಂದು ಮತ್ತು ಜಲಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದು ಹೃದಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ವೀರ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ವೆಂಕಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಮಧು ಮುನ್ಕೊಳಲು ಮುಂತಾದ ಮುಖಂಡರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.