ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ  ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ಈ ಮಹತ್ತರ ದಿನದಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯ ವೈಭವವನ್ನು ಆಚರಿಸೋಣ.  ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ. ಬಿ. ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೊಣ.