ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

Google Map

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

Please fill the Janaashaya Google form
ಶಾಸಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ:
ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಲಿಂಬಾವಳಿ
ಶಾಸಕರು, ಮಹದೇವಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ
#೨೩/೨೪, ಚಿನ್ನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಇ-ಝೋನ್‌ ಕ್ಲಬ್ ಒಳಗೆ
ಮಾರತ್ತಹಳ್ಳಿ ಸೇತುವೆಯ ಹತ್ತಿರ
ಮಾರತ್ತಹಳ್ಳಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ೫೬೦೦೩೭
ದೂರವಾಣಿ: 080 28511333 / 28511999