ಕೈಕೊಂಡರ ಹಳ್ಳಿಯ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆಯ ಎದುರು ಇರುವ ಕೆರೆಯ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ BWSSB ಯವರು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು.