ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿಯ ತುಳಸಿ ಥಿಯೇಟರ್ ರಸ್ತೆಯ 8ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.