ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಮತ್ತು ಮಗ ಮಯೂರ ಜೊತೆಗೆ ನಗರದ ಎಚ್.ಎಲ್.ಎಲ್ 3ನೇ ಹಂತದ ನಿರ್ಮಲಾ ಎಜ್ಯುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಶಾಲೆಯ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದೆ. ನೀವೂ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದೀರಾ?
ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ಏಳಿಗೆಗೆ ನನ್ನ ಮತ.
#ಮೋದಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮತ.

I voted with my wife Smt. Manjula and my son Mayur at Nirmala Education Society school HAL 3rd stage Bengaluru. Did you ?? my vote for Development, integrity and National Security. #EveryVoteForModiಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಮತ್ತು ಮಗ ಮಯೂರ ಜೊತೆಗೆ ನಗರದ ಎಚ್.ಎಲ್.ಎಲ್ 3ನೇ ಹಂತದ ನಿರ್ಮಲಾ ಎಜ್ಯುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಶಾಲೆಯ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದೆ. ನೀವೂ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದೀರಾ?ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ಏಳಿಗೆಗೆ ನನ್ನ ಮತ.#ಮೋದಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮತ

Posted by Arvind Limbavali on Wednesday, April 17, 2019