ವರ್ತೂರಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ. Inaugurated Varthur’s Karnataka Public School.

Posted by Arvind Limbavali on Tuesday, June 11, 2019