ಕಾಡುಗೋಡಿ ವಾರ್ಡ್‌‌ನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಗುಟ್ಟದ 10 ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಶೀಘ್ರವೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.