ಕಾಡ ಅಗ್ರಹಾರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಂಡೆ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ನಾಗಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.