ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್‌‌ನ ಭಕ್ತೇಶ್ವರ ಲೇಔಟ್‌ನ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಶೀಘ್ರವೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.