ಬಾಗಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಗುಬ್ಬಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಿಳಿಶಿವಾಲೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಶೀಘ್ರವೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.